Asset Publisher

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2016 - 2017

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
NĂM HỌC 2016 - 2017
             
STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Năm vào ngành Trình độ chuyên môn Số điện thoại
1 Nguyễn Thị May 24/06/1972 Hiệu trưởng 1989 Đại học 0968.566.269
2 Lê Thị Làn 07/03/1969 P. Hiệu trưởng 2003 Đại học 01696.859.688
3 Nguyễn Thị Ly 02/09/1979 P. Hiệu trưởng 1999 Đại học 01232.155.882
4 Nguyễn Thị Lý 26/12/1962 Giáo viên 1982 Cao đẳng 0975.416.266
5 Nguyễn Thị Mến 28/02/1969 Giáo viên 1987 Cao đẳng 01627.919.286
6 Nguyễn Thị Kim Nhung 23/05/1973 Giáo viên 1991 Cao đẳng 01677.363.940
7 Nguyễn Thị Nhung 23/03/1983 Giáo viên 2006 Cao đẳng 01289.355.626
8 Trần Thị Hoan 15/01/1980 Giáo viên 2000 Cao đẳng 01663.143.986
9 Trần Thị Duyên 05/09/1969 Giáo viên 1989 Cao đẳng 01667.230.027
10 Phạm Thị Vân 30/03/1980 Giáo viên 2000 Đại học 01216.404.577
11 Vũ Lệ Thanh 08/01/1981 Giáo viên 2003 Cao đẳng 01669.606.685
12 Đào Thị Thúy 22/09/1980 Giáo viên 2009 Cao đẳng 01658.275.078
13 Đặng Thị Hiền 20/05/1986 Giáo viên 2009 Cao đẳng 01659.717.064
14 Nguyễn Thị Hồng 02/01/1989 Giáo viên 2009 Cao đẳng 01652.529.998
15 Nguyễn Thị Dung 11/08/1986 Kế toán 2007 Đại học 0983.354.998
16 Phạm Thị Diệu Thúy 11/10/1979 Giáo viên 2000 Cao đẳng 01657.070.188
17 Nguyễn Thị Huyền A 10/08/1987 Giáo viên 2011 Trung cấp 01669.290.799
18 Nguyễn Thị Huyền B 16/07/1991 Giáo viên 2011 Trung cấp 01683.016.999
19 Nguyễn Thị Thơm 20/08/1990 Giáo viên 2011 Trung cấp 0962.888.073
20 Dương Thị Ngọc 12/09/1990 Giáo viên 2011 Trung cấp 01675.315.322
21 Bùi Thị Phương 19/08/1992 Giáo viên 2012 Trung cấp 01652.200.883
22 Nguyễn Thị Thủy 03/09/1993 Giáo viên 2013 Trung cấp 01659.498.462
23 Nguyễn Thị Hường 01/03/1990 Giáo viên 2011 Trung cấp 0982.519.367
24 Trương Thị Hải 24/09/1989 Giáo viên 2010 Đại học 0989.037.104
25 Ngô Thị Thoa 25/10/1991 Giáo viên 2011 Trung cấp 0986.506.414
26 Ngô Thị Thu Huyền 14/03/1990 Giáo viên 2012 Trung cấp 0974.155.164
27 Nguyễn Thị Ngân 07/10/1992 Y tế 2012 Trung cấp 0987.820.911
28 Nguyễn Hồng Hạnh 14/07/1993 Giáo viên 2013 Trung cấp 01677.025.099
29 Nguyễn Thu Huệ 10/06/1990 VT - HC 2013 Sơ cấp 0979.570.866
30 Trần Phương Thúy 29/12/1989 Cấp dưỡng 2010 Trung cấp 01669.636.006
31 Đào Thị Nguyên 30/07/1987 Cấp dưỡng 2011 Trung cấp 01659.113.989
             
        HIỆU TRƯỞNG
             
          ( đã ký)  
             
             
             
        Nguyễn Thị May