Asset Publisher

Kế hoạch công tác Tháng 12 năm 2013

Kế hoạch công tác Tháng 12 năm 2013


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 Số: 110/MN- NH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Nguyễn Huệ, ngày 02  tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2013

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

       - Tổ chức chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non" cấp trường.

      - Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.                

      - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, QĐNDVN 22/12.   

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02- 31

 Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 CBPTCM - GVPTcác lớp.

02- 31

 Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 14 - 16. Tiếp tục thực hiện 5 đề tài trọng tâm tại các nhóm lớp.

 CBPTCM. 

25 

 Triển khai thực hiện chuyên đề: “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” cấp trường.

 CBPTCM - GVPTcác lớp

12-17

Tổ chức cân,  theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 2.

 CBPTCM - GVPTcác lớp

18-19

 Kiểm tra toàn diện lớp MG 5TA , dự giờ các nhóm lớp 5 Tuổi

CBPTCM .

20

 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12.

CM- Chi đoàn

16- 27

 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

  CBGV, NV

31

 Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12.

 CBGV, NV

                                                                                 

                                                                                                       Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                        Hồ Thị Yến