Asset Publisher

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Chiều nay, ngày 03 tháng 10 năm 2019, Chi bộ trường MN Xã Nguyễn Huệ tổ chức " Lễ kết nạp Đảng viên" cho 3 đồng chí Trương Thị Hải, Ngô Thị Thu Huyền và Bùi Thị Phương là giáo viên nhà trường.


       Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ có đông đủ các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

     Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thị May - Bí thư Chi bộ đã trao quyết định cho 3 đồng chí Trương Thị Hải, Ngô Thị Thu Huyền và Bùi Thị Phương  và giao nhiệm vụ và quyền hạn cho đảng viên mới. Và tiếp tục phân công các đồng chí Đảng viên chính thức và Chi đoàn tiếp tục giúp đỡ cho 3 đồng chí Trương Thị Hải, Ngô Thị Thu Huyền và Bùi Thị Phương luôn phấn đấu không ngừng đem hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, địa phương,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

     Trong năm 2019 Chi bộ kết nạp được 3 đảng viên mới, sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh của Chi bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm học 2019 - 2020. 

Một số hình ảnh :

 

 

 Lễ Chào cờ ( Quốc ca - Quốc tế ca)

 

 

Đ/c Nguyễn Thị May - B.Thư chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng viên 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị May - Trao quyết định cho đ/c Trương Thị Hải

 

 

Đ/c Nguyễn Thị May - Trao quyết định cho đ/c Ngô Thị Thu Huyền

 

 

Đ/c Nguyễn Thị May - Trao quyết định cho đ/c Bùi Thị Phương

 

 

Đ/c Trương Thị Hải đọc lời tuyên thệ

 

 

Đ/c Ngô Thị Thu Huyền đọc lời tuyên thệ

 

 

Đ/c Bùi Thị Phương đọc lời tuyên thệ

 

TCNTT