Asset Publisher

Lễ kết nạp Đảng viên

Lễ kết nạp Đảng viên

Chi bộ trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú


          Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng".      

        Được sự đồng ý của Đảng ủy xã Nguyễn Huệ, hôm nay, ngày 21/09/2018, Chi bộ trường Mầm non Nguyễn Huệ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 2 đ/c Nguyễn Thị Huyền và đ/c Nguyễn Thị Hường vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ đạo buổi lễ có đ/c Nguyễn Thị May - Bí thư chi bộ cùng đông đủ các đ/c Đảng viên trong toàn chi bộ. 

       Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm đúng với thủ tục, trình tự của Điều lệ Đảng.

       Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Huyền và đồng chí Nguyễn Thị Hường đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, cùng với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Phát biểu tại  buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị May - Bí thư chi bộ đã chúc mừng 2 đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hường. Chúc mừng chi bộ nhà trường có thêm hai Đảng viên mới đầy năng lực, vững vàng bản lĩnh. Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới và mong rằng đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực để cùng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi bộ nhà trường ngày càng phát triển.

 

 

Đ/c Nguyễn Thị May - Bí thư chi bộ đọc quyết định và trao quyết định cho hai đồng chí Đảng viên mới.

 

 

Đ/c Nguyễn Thị May - Bí thư chi bộ trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Huyền

 

 

Đ/c Nguyễn Thị May - Bí thư chi bộ trao quyết định cho đ/c Nguyễn Thị Hường

 

 

 

 

Hai đồng chí Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ và nhận nhiệm vụ mới

 

 

Toàn cảnh buổi lễ

 

TCNTT

Nguyễn Hồng