Asset Publisher

Lịch công tác tháng 3

Lịch công tác tháng 3


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ
Số: 02/ TB- TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
          Đông Triều, ngày 04 tháng 03 năm 2012

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 /2012
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 3./2012:
     - Thao giảng chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 , ngày thành lập đoàn 26/3
     - Tọa đàm kỷ niệm ngày 8/3
      - Thi trưng bày đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường .
      
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
02/3
- Hội nghị tập huấn công tác kiểm định tự đánh giá chất lượng trường mầm non
 
- Ban giám hiệu
03/3- 06/3
- Họp giao ban hiệu trưởng tháng 3
- Tiếp tục điều tra phổ cập
 
- Hiệu trưởng
- Toàn trường
-
07/3- 09/3
- Dự giờ thao giảng tại khu 2
- Tập huấn thiết kế giáo án điện tử
- Toàn trường
- Hiệu phó và tổ trưởng .
12- 18/3
- Kiểm tra bếp ăn bán trú
- Lắp đường ống nước khu 3
BGH
 
23- 24/3
 - Tập huấn trang thư viện điện tử tại phòng giáo dục.
- Thi trưng bày đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường
- Hiệu trưởng + hiệu phó
-
- Toàn trường
28- 29/3
- Họp trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh chân- tay - miệng
- Trực tuyến : Văn hóa tín ngưỡng thời trần ...
- CBGV

 
 

 
Nơi nhận:                                                                                                  
- PGD&ĐT Đông Triều
- CBGV, NV ( t/h)
  - LưuVP
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Thị Yến