Asset Publisher

Lịch công tác tuần 1 tháng 12

Lịch công tác tuần 1 tháng 12


 

Lịch công tác tuần 1 tháng 12

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12

Từ ngày 02/ 12 đến ngày  06/12/ 2013

Thời gian

Công tác và thành phần

Địa điểm

Thứ 2 – 02/12

Dự giờ các hoạt động  , hoạt động góc

TP:  Kiều Thị Phương,  Nguyễn Thị Quế

Đ/c Hồ Thị Yến họp Đảng ủy.

 

Nhóm trẻ A

 

VP UBND Đức Chính

Thứ 3 – 03/12

Sáng: Kiểm tra CSVC điểm lẻ khu I

Chiều: Họp chi bộ

TP: Đảng viên chi bộ 15

 Khu I

 

 Văn phòng

Thứ 4 – 04/12

 Dự giờ  lớp 5 tuổi A .

TP:  Kiều Thị phương, Nguyễn Thị Quế,  Hồ Thị Yến

 Lớp MG  5 tuổi A

Thứ 5 – 05/12

Nhập dữ liệu kiểm định chất lượng trường mầm non.

TP:   Hồ Thị Yến , Kiều Thị Phương

Phòng PHT

Thứ 6 – 05/12

-  Dự giờ kiểm tra bếp ăn khu II

 

Khu II

Thứ 7  - 06 /12

Triển khai nội dung công tác tháng 12

Văn phòng

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                          Hồ Thị Yến