Asset Publisher

Lịch phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

Lịch phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

 

             Trường mầm non Nguyễn Huệ thực hiện Công văn số 423/PGD&ĐT ngày 25/4/2017. Phân công lịch trực Ban Giám hiệu như sau:

 

 

STT

 

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

 

29/04/2017

Nguyễn Thị May

Hiệu trưởng

0968.566.269

2

30/04/2017

 

Nguyễn Thị Ly

 

Phó Hiệu trưởng

01232.155.882

 

3

 

01/05/2017

Lê Thị Làn

Phó Hiệu trưởng

01696.859.688

 

4

 

02/05/2017

Nguyễn Thị May

Hiệu trưởng

0968.566.269

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

( Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị May