Asset Publisher

Tập huấn Công Nghệ Thông Tin năm học 2018-2019

Tập huấn Công Nghệ Thông Tin năm học 2018-2019

Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức tập huấn bồi dưỡng CNTT cho CBGVNV năm học 2018 - 2019


     Thực hiện kế hoạch số 77/KH-MNNH  ngày 03/11/2018 của trường mầm non Nguyễn Huệ "V/v thực hiện nhiệm vụ CNTT nhà trường năm học 2018-2019"

    Ngày 27/10 /2018 Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về sử dụng khai thác các chức năng trên PHTM và phần mềm SMAS cho CBGVNV nhà trường.

   Qua buổi tập huấn các đồng chí giáo viên đã trao đổi, thảo luận cách khai thác các chức năng trên PHTM, ứng dụng linh hoạt phù hợp trong các hoạt động giáo dục trẻ. Phần mềm SMAS đã được áp dụng trong nhà trường. Các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên được cấp quyền đăng nhập và được hướng dẫn cách đăng nhập toàn bộ thông tin nhà trường, thông tin cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trên phần mềm quản lý trường học.

  Buổi tập huấn CNTT đã đem lại kiến thức bổ ích, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy cho cán bộ giáo viên trong toàn trường.

 

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia buổi tập huấn

 

TCNTT

Phương Thúy