Asset Publisher

Thời khóa biểu năm học 2020 - 2021.

Thời khóa biểu năm học 2020 - 2021.


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 
   

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Thứ

 

Nhà trẻ 24 – 36 tháng

 

MG 3- 4 tuổi

 

MG 4 – 5 tuổi

 

MG 5 – 6 tuổi

 

2

 

Vận động

 

Thể dục

 

Thể dục

 

Thể dục

 

3

Văn học

Văn học

(PTTCKNXH)

 

Văn học

(PTTCKNXH)

 

Văn học

( LQCC)

 

4

Nhận biết

 

KPKH

KPKH

KPKH

(PTTCKNXH)

 

5

Tạo hình

(xếp hình)

Toán

Toán

Toán

 

6

 

Âm nhạc

 

Âm nhạc

(Tạo hình)

 

Âm nhạc

(Tạo hình)

 

Âm nhạc

(Tạo hình)

                                                                

                                                           

                                                                                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              ( Đã ký )

 

 

 

                                                                                                                                   Hoàng Thị Bích Thược