Asset Publisher

Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2017 - 2018

Thông tin đội ngũ CB, GV, NV năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN , NHÂN VIÊN

 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

 

Số điện thoại

 

 

1

Nguyễn Thị May

24/06/1972

Hiệu trưởng

1989

Đại học

0968.566.269

2

Nguyễn Thị Ly

02/09/1979

P. Hiệu trưởng

1999

Đại học

01232.155.882

3

Nguyễn Thị Lý

26/12/1962

Giáo viên

1982

Cao đẳng

0975.416.266

4

Nguyễn Thị Mến

28/02/1969

Giáo viên

1987

Cao đẳng

01627.919.286

5

Nguyễn Thị Kim Nhung

23/05/1973

Giáo viên

1991

Cao đẳng

01677.363.940

6

Nguyễn Thị Nhung

23/03/1983

Giáo viên

2006

Cao đẳng

01289.355.626

7

Trần Thị Hoan

15/01/1980

Giáo viên

2000

Cao đẳng

01663.143.986

8

Trần Thị Duyên

05/09/1969

Giáo viên

1989

Cao đẳng

01667.230.027

9

Phạm Thị Vân

30/03/1980

Giáo viên

2000

Đại học

01216.404.577

10

Vũ Lệ Thanh

08/01/1981

Giáo viên

2003

Cao đẳng

01669.606.685

11

Đào Thị Thúy

22/09/1980

Giáo viên

2009

Đại học

01658.275.078

12

Đặng Thị Hiền

20/05/1986

Giáo viên

2009

Đại học

01659.717.064

13

Nguyễn Thị Hồng

02/01/1989

Giáo viên

2009

Đại học

01652.529.998

14

Nguyễn Thị Dung

11/08/1986

Kế toán

2007

Đại học

0983.354.998

15

Phạm Thị Diệu Thúy

11/10/1979

Giáo viên

2000

Cao đẳng

01657.070.188

16

Nguyễn Thị Huyền A

10/08/1987

Giáo viên

2011

Trung cấp

01669.290.799

17

Nguyễn Thị Huyền B

16/07/1991

Giáo viên

2011

Đại học

01683.016.999

18

Nguyễn Thị Thơm

20/08/1990

Giáo viên

2011

Đại học

0962.888.073

19

Dương Thị Ngọc

12/09/1990

Giáo viên

2011

Đại học

01675.315.322

20

Bùi Thị Phương

19/08/1992

Giáo viên

2012

Đại học

01652.200.883

21

Nguyễn Thị Thủy

03/09/1993

Giáo viên

2013

Trung cấp

01659.498.462

22

Nguyễn Thị Hường

01/03/1990

Giáo viên

2011

Đại học

0982.519.367

23

Trương Thị Hải

24/09/1989

Giáo viên

2010

Đại học

0989.037.104

24

Ngô Thị Thoa

25/10/1991

Giáo viên

2011

Đại học

0986.506.414

25

Ngô Thị Thu Huyền

14/03/1990

Giáo viên

2012

Trung cấp

0974.155.164

26

Nguyễn Thị Ngân

07/10/1992

Y tế

2012

Trung cấp

0987.820.911

27

Nguyễn Hồng Hạnh

14/07/1993

Giáo viên

2013

Trung cấp

01677.025.099

28

Nguyễn Thu Huệ

10/06/1990

VT - HC

2013

Đại học

0979.570.866

29

Trần Phương Thúy

29/12/1989

Cấp dưỡng

2010

Trung cấp

01669.636.006

30

Đào Thị Nguyên

30/07/1987

Cấp dưỡng

2011

Trung cấp

01659.113.989

31

Bùi Thị Chiến

07/3/1993

Giáo viên

HĐMV

Trung cấp

 

32

Lưu Thị Linh

26/4/1991

Giáo viên

HĐMV

Trung cấp

 

33

Vũ Thị Thúy

16/11/1992

Giáo viên

HĐMV

Trung cấp

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( đã ký

 

 

Nguyễn Thị May