Asset Publisher

Thực đơn của Bé tháng 9/2017

Thực đơn của Bé tháng 9/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN THÁNG 09

 

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 09

(Từ ngày 06/09/2017 đến ngày 08/09/2017)

 

Thứ 4

06/09/17

 

Cơm tẻ - Thịt lợn hầm rau củ quả - Canh riêu cá.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

07/09/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua -   Canh hến mồng tơi.

Mì xương.

 

Thứ 6

08/09/17

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh tôm bí xanh

Bánh mì sữa đậu nành

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                    Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

     Đào Thị Nguyên                                                                 Nguyễn Thị Ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 09

(Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 15/09/2017)

 

Thứ

 

Bữa trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

Thứ 2

11/09/17

 

Cơm tẻ -Thịt xốt cà chua - Canh cáy rau đay.

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

12/09/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Mì thịt gà.

 

Thứ 4

13/09/17

 

Cơm tẻ -Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

14/09/17

Cơm tẻ - Thịt giò  - Canh xương rau ngót

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

15/09/17

 

Cơm tẻ - Tôm thịt rim - Canh tôm rau đay.

Chè đỗ đen.

 

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                   Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

   

     Đào Thị Nguyên                                                                 Nguyễn Thị Ly

                                                                         

                                                                                               

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 09

(Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 22/09/2017)

 

Thứ

 

Bữa trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

Thứ 2

18/09/17

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tép rau đay.

Cháo xương đỗ xanh.

 

Thứ 3

19/09/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua.

 

Thứ 4

20/09/17

 

Cơm tẻ - Thịt giò - Canh riêu cá.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

21/09/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua -   Canh hến mồng tơi.

Mì xương.

 

Thứ 6

22/09/17

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh tôm bí xanh

Bánh mì sữa đậu nành

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                    Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

 

     Đào Thị Nguyên                                                                 Nguyễn Thị Ly

                                                                         

   

                                                                                               

                                                                                              

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 9

(Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 29/09/2017)

 

Thứ

Bữa trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

Thứ 2

25/09/17

 

Cơm tẻ -Thịt xốt cà chua - Canh cáy rau đay.

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

26/09/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

27/09/17

 

Cơm tẻ -Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

28/09/17

Cơm tẻ - thịt giò  - Canh xương rau ngót

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

28/09/17

 

Cơm tẻ - Tôm thịt rim - Canh tôm rau đay.

Chè đỗ đen.

 

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                    Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                               

 

   Đào Thị Nguyên                                                                 Nguyễn Thị Ly