Asset Publisher

Thực đơn Mẫu giáo tháng 11/2020

Thực đơn Mẫu giáo tháng 11/2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 01 THÁNG 11

 

(Từ ngày: 02/11/2020  đến 06/11/2020)

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

02/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Mì ngan

 

Thứ 3

03/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

     Cháo chim câu cà rốt

 

Thứ 4

04/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì – Sữa An Sinh

 

Thứ 5

05/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Xôi đậu xanh

 

Thứ 6

06/11/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Cháo xương, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 11

Từ ngày: 09/11/2020  đến: 13/11/2020)

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

09/11/2020

 

Cơm tẻ -Thịt hầm nấm hương  - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan

 

 

Thứ 3

10/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn- Canh xương khoai tây, cà rốt

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4

11/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt – Canh cua rau đay

Bánh mì sữa an sinh

 

Thứ 5

12/11/2020

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Mì gà

 

Thứ 6

13/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương - Canh hến mồng tơi

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa phụ chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 11

(Từ ngày: 16/11/2020  đến: 20/11/2020)

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

16/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Mì Ngan

 

Thứ 3

17/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

     Cháo chim câu cà rốt

 

Thứ 4

18/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì – Sữa An Sinh

 

Thứ 5

19/11/2020

 

Cơm tẻ - thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Xôi đậu xanh

 

Thứ 6

20/11/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Cháo gà cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa phụ chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 11

(Từ ngày: 23/11/2020  đến: 27/11/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

23/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt  - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan

 

 

Thứ 3

24/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương khoai tây

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4

25/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì sữa an sinh

 

Thứ 5

26/11/2020

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Mì xương

 

Thứ 6

27/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương - Canh hến mồng tơi

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa phụ chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 05 THÁNG 11

 

(Từ ngày: 30/11/2020  đến 04/12/2020)

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

30/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Mì ngan

 

Thứ 3

01/12/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

     Cháo chim câu cà rốt

 

Thứ 4

02/12/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì – Sữa An Sinh

 

Thứ 5

03/12/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Xôi đậu xanh

 

Thứ 6

04/12/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Cháo xương, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm