Asset Publisher

Thực đơn Mẫu giáo tháng 9/2020

Thực đơn Mẫu giáo tháng 9/2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 1 THÁNG 09

(Từ ngày: 07/09/2020  đến 11/09/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

07/09/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Bún ghẹ (cua biển)

 

Thứ 3

08/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

     Cháo chim câu cà rốt

 

Thứ 4

09/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì – Sữa An Sinh

 

Thứ 5

10/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt xào củ quả  - Canh xương bí đỏ

Xôi đậu xanh

 

Thứ 6

11/09/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Cháo gà, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 31  tháng 08 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 09

(Từ ngày: 14/09/2020  đến: 18/09/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

14/09/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây, cà rốt

Mì thịt ngan

 

 

Thứ 3

15/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4

16/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì sữa an sinh

 

Thứ 5

17/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt xào củ quả  - Canh xương bí đỏ

Mì cua

 

Thứ 6

18/09/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa phụ chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 11 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 1209

(Từ ngày: 21/09/2020  đến: 25/09/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

21/09/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây, cà rốt

Mì cua

 

Thứ 3

22/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

     Cháo chim câu cà rốt

 

Thứ 4

23/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì – Sữa An Sinh

 

Thứ 5

24/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt xào củ quả  - Canh xương bí đỏ

Xôi đậu xanh

 

Thứ 6

25/09/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Cháo gà

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa phụ chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 31 tháng 9 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 09

(Từ ngày: 28/09/2020  đến: 02/10/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

28/09/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt  - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan

 

 

Thứ 3

29/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4

30/09/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì sữa an sinh

 

Thứ 5

01/10/2020

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Mì cua

 

Thứ 6

02/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương - Canh hến mồng tơi

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa phụ chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 31 tháng 09 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm