Asset Publisher

Thực đơn Nhà trẻ tháng 10/2020

Thực đơn Nhà trẻ tháng 10/2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 01 THÁNG 10

 

(Từ ngày: 05/10/2020  đến 09/10/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ 13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

05/10/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Mì ngan

Thứ 3

06/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

Sữa An sinh

     Cháo chim câu cà rốt

Thứ 4

07/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

08/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Xôi đậu xanh

Thứ 6

09/10/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương, cà rốt

 

                            Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ

Bữa phụ : 4.000đ

                                    Bữa chiều: 3.500đ                                   

                                                                               Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 09 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 02 THÁNG 10

(Từ ngày: 12/10/2020  đến: 16/10/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

12/10/2020

 

Cơm tẻ -Thịt hầm nấm hương  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

 

Thứ 3

13/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn- Canh xương khoai tây, cà rốt

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

14/10/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Xôi ruốc

Thứ 5

15/10/2020

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì gà

Thứ 6

16/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ

Bữa phụ : 4.000đ

                                         Bữa chiều: 3.500đ                                     

Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 09 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 03 THÁNG 10

(Từ ngày: 19/10/2020  đến: 23/10/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

19/10/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Mì Ngan

Thứ 3

20/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

Sữa An sinh

     Cháo chim câu cà rốt

Thứ 4

21/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

22/10/2020

 

Cơm tẻ - thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Xôi đậu xanh

Thứ 6

23/10/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

Cháo gà cà rốt

 

                         Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ

Bữa phụ : 4.000đ

                                           Bữa chiều: 3.500đ                                     

                                               Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 09 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 04 THÁNG 10

(Từ ngày: 26/10/2020  đến: 30/10/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

26/10/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

 

Thứ 3

27/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

28/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Xôi  ruốc

Thứ 5

29/10/2020

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 6

30/10/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

              Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ

Bữa phụ : 4.000đ

                                           Bữa chiều: 3.500đ                                     

                                                                 Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 09 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm