Asset Publisher

Thực đơn nhà trẻ tháng 9/2018

Thực đơn nhà trẻ tháng 9/2018


THỰC ĐƠN  NHÓM TRẺ THÁNG 9       

                                   Tuần 1: (Từ  ngày 6/9 – 7/9/ 2018)

                                   Tiền ăn: 13.500/ ngày/trẻ: Ăn trưa: 7.000đ – ăn phụ: 3000đ

                                                    Ăn chiều: 3.500đ   

 

Thứ ngày

  Bữa trưa 10h-11h

   Bữa phụ 13h30-14h

 Bữa chính chiều 14h50-15h40

Thứ 5/ 6/9

 

 

Cơm tẻ - thịt lợn hầm nấm -  canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

 

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 6/7/9

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt – Canh tép bí xanh

Sữa An sinh

 

Mì thịt ngan

 

   Người xây dựng thực đơn                                                    Người duyệt thực đơn                                                                                                        

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

       Nguyễn Thị Út Thêm                                                                         Nguyễn Thị May

 

THỰC ĐƠN  NHÓM TRẺ THÁNG 9

                                   Tuần 2: (Từ  ngày 10/9 – 14/9/ 2018)

                                   Tiền ăn: 13.500/ ngày/trẻ: Ăn trưa: 7.000đ – ăn phụ: 3000đ

                                                    Ăn chiều: 3.500đ                                                                                

Thứ ngày

  Bữa trưa 10h-11h

   Bữa phụ 13h30-14h

 Bữa chính chiều 14h50-15h40

Thứ 2/10/9

 

 

Cơm tẻ -Thịt lợn xốt cà chua - Canh cáy rau đay.

Sữa An sinh

 

Cháo xương cà rốt.

Thứ 3/11/9

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Sữa An sinh

 

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4/12/9

- Cơm tẻ

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

 

Cháo xương khoai tây cà rốt

 

Thứ 5/13/9

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  hầm nấm

- Canh  xương rau ngót

Sữa An sinh

 

Bún cua

Thứ 6/14/9

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt gà + thịt lợn rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

 

Cháo xương đỗ xanh

      Người xây dựng thực đơn                                          Người duyệt thựcđơn                                                                                                          

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

        Nguyễn Thị Út Thêm                                                                Nguyễn Thị May          

 

THỰC ĐƠN NHÓM TRẺ THÁNG 9

Tuần 3: (Từ  ngày 17/9 – 21/9/ 2018)

Tiền ăn: 13.500/ ngày/trẻ: Ăn trưa: 7.000đ – ăn phụ: 3000đ

Ăn chiều: 3.500đ

Thứ ngày

   Bữa trưa 10h-11h

  Bữa phụ 13h30-14h 

Bữa chính chiều 14h50-15h40

 

Thứ 2/ 17/9

 

 

- Cơm tẻ

- Trứng đúc  thịt cà chua

- Canh  xương khoai sọ

Sữa An sinh

 

 

Bún  cua

 

Thứ 3/ 18/9

- Cơm tẻ

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

 

 

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4/19/9

 

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt + lạc vừng

- Canh cua rau đay + mướp

Sữa An sinh

 

Xôi đỗ

 

Thứ 5/20/9

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  sốt đậu cà chua

- Canh  xương thập cẩm

Sữa An sinh

 

Mỳ ngan

Thứ 6/21/9

 

 

- Cơm tẻ Thịt gà + thịt lợn rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

 

Cháo xương khoai tây cà rốt

      Người xây dựng thực đơn                                                    Người duyệt thực đơn                                                                                                      

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

        Nguyễn Thị Út Thêm                                                                        Nguyễn Thị May

 

THỰC ĐƠN NHÓM TRẺ THÁNG 9

Tuần 4: (Từ  ngày 24/9 – 281/9/ 2018)

Tiền ăn: 13.500/ ngày/trẻ: Ăn trưa: 7.000đ – ăn phụ: 3000đ

Ăn chiều: 3.500đ

Thứ ngày

  Bữa trưa 10h-11h

  Bữa phụ 13h30-14h 

Bữa chính chiều 14h50-15h40

 

Thứ 2/ 24/9

 

 

- Cơm tẻ

- Trứng đúc  thịt cà chua

- Canh  xương khoai sọ

Sữa An sinh

 

 

Bún  cua

 

Thứ 3/ 25/9

- Cơm tẻ

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

 

 

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4/26/9

 

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt + lạc vừng

- Canh cua rau đay + mướp

Sữa An sinh

 

Xôi đỗ

 

Thứ 5/27/9

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  sốt đậu cà chua

- Canh  xương thập cẩm

Sữa An sinh

 

Mỳ ngan

Thứ 6/28/9

 

 

- Cơm tẻ Thịt gà + thịt lợn rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

 

Cháo xương khoai tây+ cà rốt

 Người xây dựng thực đơn                                                Người duyệt thực đơn                                                                                                          

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

        Nguyễn Thị Út Thêm                                                           Nguyễn Thị May