Asset Publisher

Thực đơn tháng 01/2014

Thực đơn tháng 01/2014


THỰC ĐƠN THÁNG 01 /2014

 

TH

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

Từ ngày 30 / 12 – 03 / 01 / 2014

Từ ngày 06/ 01  – 10/01 / 2014

Từ ngày 13/01 – 17/ 01 / 2014

Từ ngày  20 / 01  -  24 / 01  / 2014

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

Bún xương

 

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh khoai tây nấu xương.

Bún xương

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

Bún xương

 

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh khoai tây nấu xương.

Bún xương

 

3

Cơm, trứng đúc thịt; canh su hào nấu thịt.

 

Cháo xương

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí xanh nấu xương

 

 

Cháo xương

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh su hào nấu thịt.

 

Cháo xương

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí xanh nấu xương

 

 

Cháo xương

 

 

4

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh bắp cải nấu xương.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau cải nấu xương.

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh bắp cải nấu xương.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau cải nấu xương.

 

Bánh mì, sữa

 

 

5

Cơm, chả cá + thịt lợn; canh bí xanh nấu xương.

 

 

Mỳ xương

 

 

Cơm, chả cá + thịt lợn; canh su hào nấu xương.

 

Mỳ xương

 

 

Cơm, chả cá + thịt lợn; canh bí xanh nấu xương.

 

 

Mỳ xương

 

 

Cơm, chả cá + thịt lợn; canh su hào nấu xương.

 

Mỳ xương

 

 

6

Cơm, muối lạc + ruốc thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí đỏ nấu xương.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, muối lạc + ruốc thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh bí đỏ nấu xương.

 

Xôi ruốc

 

 

                                      

Người xây dựng thực đơn

 

 

 

Nguyễn Thu Huệ

Phụ trách chuyên môn

(  Đã ký )

 

 

Nguyễn Thị Quế