Asset Publisher

Thực đơn Tháng 01/2017

Thực đơn Tháng 01/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 01

(Từ ngày: 03/01/2017  đến: 06/01/2017)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 3

03/01/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh tép bầu.

Bún riêu cua

 

Thứ 4

04/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

05/01/17

 

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh riêu cá

Mì xương

 

Thứ 6

06/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                              Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

    Trần Phương Thúy                                                                                         Lê Thị Làn

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 01

(Từ ngày: 09/01/2017  đến: 13/01/2017)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

09/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương su hào cà rốt.

Xôi gấc

 

Thứ 3

10/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Mì thịt ngan

 

Thứ 4

11/01/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

12/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Bún cua

 

Thứ 6

13/01/17

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh tép bầu.

Cháo xương đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                          Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

    Trần Phương Thúy                                                                              Lê Thị Làn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 01

(Từ ngày: 16/01/2017  đến: 20/01/2017)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

16/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh ngao ( hến).

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

17/01/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh tép bầu.

Bún riêu cua

 

Thứ 4

18/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

19/01/17

 

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh riêu cá

Mì xương

 

Thứ 6

20/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                            Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                      

    Trần Phương Thúy                                                                            Lê Thị Làn

 

                                                          

 

                                                      

                                                                                                          

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 01

(Từ ngày: 23/01/2017  đến: 24/01/2017)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

23/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương su hào cà rốt.

Xôi gấc

 

Thứ 3

24/01/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Mì thịt ngan

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                              Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                       

    Trần Phương Thúy                                                                                    Lê Thị Làn