Asset Publisher

Thực đơn tháng 01/2018

Thực đơn tháng 01/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 01

(Từ ngày: 02/01/2018  đến: 05/01/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 3

02/01/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Bún riêu cua

 

Thứ 4

03/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

04/01/18

 

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương bí đỏ

Mì xương

 

Thứ 6

05/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua- Canh tôm bí xanh.

Xôi gấc.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                       Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 01

(Từ ngày: 08/01/2018  đến: 12/01/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

08/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim, thịt lợn - Canh xương su hào cà rốt.

Bún cua

 

Thứ 3

9/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4

10/01/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

11/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt rim tôm cà chua - Canh Tôm bầu

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

12/01/18

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Xôi đỗ xanh, lạc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 12 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                       Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 01

(Từ ngày: 15/01/2018  đến: 19/01/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

15/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu ngao ( hến)

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

16/01/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh tép bầu.

Bún riêu cua

 

Thứ 4

17/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

18/01/18

 

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh cá rau cải

Mì  thịt ngan

 

Thứ 6

19/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh tôm  bầu.

Xôi gấc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 12 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                      

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                       Nguyễn Thị May

 

 

                                                          

 

                                                      

                                                                                                          

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 01

(Từ ngày: 22/01/2018  đến: 26/01/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

22/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương su hào cà rốt.

Xôi đỗ xanh

 

Thứ 3

23/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Mì thịt ngan

 

Thứ 4

24/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt lợn hầm nấm - Canh tép rau đay

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

25/01/18

 

 

Cơm tẻ - ruốc thịt lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Bún cua

 

Thứ 6

26/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua- Canh tôm bầu.

Cháo xương bí đỏ

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 12 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                      

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                       Nguyễn Thị May

 

 

                                                           

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN TUẦN 05 THÁNG 01

(Từ ngày: 29/01/2018  đến: 02/02/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

29/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim, thịt lợn - Canh xương su hào cà rốt.

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 3

30/01/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Bún cua

 

Thứ 4

31/01/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

01/02/18

 

Cơm tẻ - Thịt rim tôm cà chua - Canh Tôm bầu

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

02/02/18

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Xôi đỗ xanh, lạc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 29 tháng 12 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                       

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                       Nguyễn Thị May