Asset Publisher

Thực đơn tháng 04/2016

Thực đơn tháng 04/2016


THỰC ĐƠN THÁNG 04 CỦA BÉ

Thực đơn tuần 01 tháng 04/2016 - Thực hiện từ ngày 04 – 08/04

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 2/04/04

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/05/04

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/06/04

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/07/04

Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương bí đỏ

Xôi đỗ xanh

 

6/08/04

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 02 tháng 04/2016 - Thực hiện từ ngày 11 – 15/04

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/11/04

Thịt kho tầu trứng chim cút - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/12/04

Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

4/13/04

Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bầu

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/14/04

Ruốc thịt lạc vừng - Canh ngao mồng tơi

Xôi gấc.

 

6/15/04

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 03 tháng 04/2016 - Thực hiện từ ngày 18 – 22/04

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/18/04

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/19/04

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/20/04

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/21/04

Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương bí đỏ

Xôi đỗ xanh

 

6/22/04

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 04 tháng 04/2016 - Thực hiện từ ngày 25 – 29/04

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/25/04

Thịt kho tầu trứng chim cút - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/26/04

Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

4/27/04

Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bầu

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/28/04

Ruốc thịt lạc vừng - Canh ngao mồng tơi

Xôi gấc.

 

6/29/04

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng                                                                       Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng04 năm 2016

Bữa sáng: 7.500 đồng                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bữa chiều: 4.500 đồng                                                   

                                                                                                                                                                ( Đã ký)

                                                                             

 

                                                                                                                                                              Lê Thị Làn