Asset Publisher

Thực đơn tháng 10/2016

Thực đơn tháng 10/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 CỦA BÉ

 

 

 

Thực đơn tuần 01 tháng 10/2016

 

 

 

 

Từ ngày: 03/10/2016  đến: 07/10/2016

 

 

 

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 

2/3/10

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tép rau đay.

Cháo xương đỗ xanh.

 

 

3/4/10

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua.

 

 

4/5/10

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cá rau cải.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

 

5/6/10

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ.

Mì xương.

 

 

6/7/10

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh tôm bí xanh

Bánh mì sữa đậu nành

 

 

 

Thực đơn tuần 02 tháng 10/2016

 

 

 

 

Từ ngày: 10/10/2016  đến: 14/10/2016

 

 

 

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 

2/10/10

Cơm tẻ -Thịt xốt cà chua - Canh cáy rau đay.

Cháo xương cà rốt.

 

 

3/11/10

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Mì thịt ngan.

 

 

4/12/10

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến mồng tơi

Sữa An Sinh bánh mì.

 

 

5/13/10

Cơm tẻ - Thịt gà rim  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua.

 

 

6/14/10

Cơm tẻ - Tôm thịt rim - Canh tôm rau đay.

Chè đỗ đen.

 

 

 

Thực đơn tuần 03 tháng 10 năm 2016

 

 

 

 

Từ ngày: 17/10/2016  đến: 21/10/2016

 

 

 

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 

2/17/10

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tép rau đay.

Cháo xương đỗ xanh.

 

 

3/18/10

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua.

 

 

4/19/10

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cá rau cải.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

 

5/20/10

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương bí đỏ.

Mì xương.

 

 

6/21/10

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh tôm bí xanh

Bánh mì sữa đậu nành

 

 

 

Thực đơn tuần 04 tháng 10 năm 2016

 

 

               

              Từ ngày: 24/10/2016  đến: 28/10/2016

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 

2/24/10

Cơm tẻ -Thịt xốt cà chua - Canh cáy rau đay.

Cháo xương cà rốt.

 

 

3/25/10

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Mì thịt ngan.

 

 

4/26/10

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh hến mồng tơi

Sữa An.S bánh mì.

 

 

5/27/10

Cơm tẻ - Thịt gà rim  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua.

 

 

6/28/10

Cơm tẻ - Tôm thịt rim - Canh tôm rau đay.

Chè đỗ đen.

 

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng

Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

 

Bữa sáng: 7.500 đồng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bữa chiều: 4.500 đồng

 

 

 

 

                   ( Đã ký)

 

 

 

          

                Lê Thị Làn