Asset Publisher

Thực đơn tháng 12/2015

Thực đơn tháng 12/2015


THỰC ĐƠN THÁNG 12 CỦA BÉ

Thực đơn tuần 01 tháng 12/2015 - Thực hiện từ ngày 30/11 - 04/12

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 2/31/12

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/01/12

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/02/12

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/03/12

Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương bí đỏ

Xôi ruốc

 

6/04/12

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

Thực đơn tuần 02 tháng 12/2015 - Thực hiện từ ngày 07/12 - 11/12

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/07/12

Thịt kho tầu - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/08/12

Chả trứng đúc thịt - Canh thịt rau bắp cải.

Bún riêu cua.

 

4/09/12

Thịt đậu xốt cà chua – Canh xương cà rốt su hào

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/10/12

Ruốc thịt lạc vừng - Canh hến mồng tơi

Xôi gấc.

 

6/11/12

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 03 tháng 12/2015 - Thực hiện từ ngày 14/12 - 18/12

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/14/12

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/15/12

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/16/12

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/17/12

Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương bí đỏ

Xôi ruốc

 

6/18/12

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

Thực đơn tuần 04 tháng 12/2015 - Thực hiện từ ngày 21/12 - 25/12

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/21/12

Thịt kho tầu - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/22/12

Chả trứng đúc thịt - Canh thịt rau bắp cải.

Bún riêu cua.

 

4/23/12

Thịt đậu xốt cà chua – Canh xương cà rốt su hào

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/24/12

Ruốc thịt lạc vừng - Canh hến mồng tơi

Xôi gấc.

 

6/25/12

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

Thực đơn tuần 05 tháng 12/2015 - Thực hiện từ ngày 28/12 – 31/12

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 2/28/12

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/29/12

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/30/12

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/31/12

Thịt tôm rim - Canh xương su hào

Mì thịt nạc

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng                          Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Bữa sáng: 7.500 đồng                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bữa chiều: 4.500 đồng                                                   

                                                                                                                 ( Đã ký)

                                                                                 

                                                                                                                Lê Thị Làn