Asset Publisher

Thực đơn Tháng 12/2016

Thực đơn Tháng 12/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 12

 

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 12

(Từ ngày: 05/12/2016  đến: 09/12/2016)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

05/12/16

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 3

06/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh cá rau cải.

Mì cua

 

Thứ 4

07/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

08/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh riêu ngao ( hến).

Mì xương

 

Thứ 6

09/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                             Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

    Trần Phương Thúy                                                                          Lê Thị Làn

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 12

(Từ ngày: 12/12/2016  đến: 16/12/2016)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

12/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương su hào cà rốt.

Xôi gấc

 

Thứ 3

13/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cá rau cải.

Mì thịt ngan

 

Thứ 4

14/12/16

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

15/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Mì cua

 

Thứ 6

16/12/16

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh tép rau đay.

Cháo xương đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                      

    Trần Phương Thúy                                                                  Lê Thị Làn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 12

(Từ ngày: 19/12/2016  đến: 23/12/2016)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

19/12/16

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 3

20/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh cá rau cải.

Mì cua

 

Thứ 4

21/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

22/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh riêu ngao ( hến).

Mì xương

 

Thứ 6

23/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                          Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

    Trần Phương Thúy                                                                      Lê Thị Làn

 

                                                          

 

                                                      

                                                                                                          

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 12

(Từ ngày: 26/12/2016  đến: 30/12/2016)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

26/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương su hào cà rốt.

Xôi gấc

 

Thứ 3

27/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cá rau cải.

Mì thịt ngan

 

Thứ 4

28/12/16

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

29/12/16

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Mì cua

 

Thứ 6

30/12/16

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh tép rau đay.

Cháo xương đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                          Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                      

    Trần Phương Thúy                                                                       Lê Thị Làn