Asset Publisher

Thực đơn tháng 2/2019

Thực đơn tháng 2/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 2 THÁNG 2

                                                    (Từ ngày: 11/02/2019 đến: 15/02/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

11/2/2019

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt, lạc vừng - Canh cua rau đay

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

12/2/2019

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

13/2/2019

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

14/2/2019

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

15/2/2019

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh bí nấu tôm

          Xôi ruốc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 8 tháng 2 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 2

(Từ ngày: 18/2/2019  đến: 22/2/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

18/2/2019

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

19/2/2019

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

20/2/2019

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay, mướp

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

21/2/2019

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

22/2/2019

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau đay.

xôi đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 8 tháng 2 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 2

(Từ ngày: 25/2/2019  đến: 01/3/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

25/2/2019

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh xương khoai tây

Cháo xương đỗ xanh.

 

Thứ 3

26/2/2019

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua.

 

Thứ 4

27/2/2019

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh cá rau cải

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

28/2/2019

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tép rau đay.

Xôi ruốc

 

Thứ 6

01/3/2019

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương bí xanh.

Mì xương.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 08 tháng 2 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm