Asset Publisher

Thực đơn tháng 3/2016

Thực đơn tháng 3/2016


 

THỰC ĐƠN THÁNG 03 CỦA BÉ

Thực đơn tuần 01 tháng 03/2016 - Thực hiện từ ngày 29/02 - 04/03

Thứ, Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 2/29/02

Thịt xốt cà chua - Canh thịt nạc rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt.

 

3/01/03

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/02/03

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/03/03

Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương bí đỏ

Xôi ruốc

 

6/04/03

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

Thực đơn tuần 02 tháng 03/2016 - Thực hiện từ ngày 07/03 - 11/03

Thứ, Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/07/03

Thịt kho tầu - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/08/03

Chả trứng đúc thịt - Canh thịt rau bắp cải.

Bún riêu cua.

 

4/09/03

Thịt đậu xốt cà chua – Canh xương cà rốt su hào

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/10/03

Ruốc thịt lạc vừng - Canh hến mồng tơi

Xôi gấc.

 

6/11/03

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

Thực đơn tuần 03 tháng 03/2016 - Thực hiện từ ngày 14/03 - 18/03

Thứ, Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/14/03

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/15/03

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/16/03

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/17/03

Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương bí đỏ

Xôi ruốc

 

6/18/03

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

Thực đơn tuần 04 tháng 03/2016 - Thực hiện từ ngày 21/03 - 25/03

Thứ, Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/21/03

Thịt kho tầu - Canh tép bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/22/03

Chả trứng đúc thịt - Canh thịt rau bắp cải.

Bún riêu cua.

 

4/23/03

Thịt đậu xốt cà chua – Canh xương cà rốt củ cải.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/24/03

Ruốc thịt lạc vừng - Canh hến mồng tơi

Xôi gấc.

 

6/25/03

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

Thực đơn tuần 05 tháng 03/2016 - Thực hiện từ ngày 28/03 - 31/03

Thứ, Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

 2/28/03

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/29/03

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Bún riêu cua.

 

4/30/03

Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/31/03

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Mì thịt nạc

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng                          Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng03 năm 2016

Bữa sáng: 7.500 đồng                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bữa chiều: 4.500 đồng                                                   

                                                                                                                 ( đã ký)   

 

                                                                                                             Lê Thị Làn