Asset Publisher

Thực đơn tháng 5/2016

Thực đơn tháng 5/2016


 

THỰC ĐƠN THÁNG 05 CỦA BÉ

Thực đơn tuần 01 tháng 05/2016 - Thực hiện từ ngày 04 – 06/05

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

4/04/05

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bí xanh.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/05/05

Chả trứng đúc thịt  - Canh cáy rau đay

Chè đỗ đen

 

6/06/05

Thịt tôm rim - Canh tôm bầu.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 02 tháng 05/2016 - Thực hiện từ ngày 09 - 13/05

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/09/05

Thịt kho tầu trứng chim cút - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/10/05

Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

4/11/05

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bầu

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/12/05

Thịt giò - Canh ngao mồng tơi

Chè đỗ đen.

 

6/13/05

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 03 tháng 05/2016 - Thực hiện từ ngày 16 - 20/05

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/16/05

Thịt xốt cà chua - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương cà rốt.

 

3/17/05

Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ.

Bún riêu cua.

 

4/18/05

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bầu.

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/19/05

Thịt giò rim - Canh cáy rau đay.

Chè đỗ đen.

 

6/20/05

Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Thực đơn tuần 04 tháng 05/2016 - Thực hiện từ ngày 23 - 27/05

 

Thứ,

Ngày

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2/23/05

Thịt kho tầu trứng chim cút - Canh hến mồng tơi.

Cháo xương đỗ xanh.

 

3/24/05

Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

4/25/05

Thịt đậu xốt cà chua - Canh tép bầu

Sữa An Sinh bánh mì.

 

5/26/05

Thịt giò - Canh ngao mồng tơi

Chè đỗ đen.

 

6/27/05

Tôm thịt rim - Canh tôm bí xanh.

Mì xương.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng                          Nguyễn Huệ, ngày 04 tháng05 năm 2016

Bữa sáng: 7.500 đồng                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bữa chiều: 4.500 đồng                                                                          ( Đã ký)

                                                                                                      

                                                                                                            Lê Thị Làn