Asset Publisher

Thựcđơn tháng 9/2012

Thựcđơn tháng 9/2012


THỰC ĐƠN THÁNG 9 /2012

 

TH

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

  Từ ngày 03 / 09 – 0 7 / 09 / 2012

        Từ ngày 10/ 09  – 14  / 09 / 2012

        Từ ngày17  / 09 – 21/ 09 / 2012

Từ ngày  24 / 09  -  28 / 09  / 2012

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

Cơm canh bí xanh nấu xương- trứng đúc thịt  

  

- Xôi đỗ

 

 

 

Cơm. Canh rau ngót nấu thịt – Thịt xào củ quả

 Bún xương

 

Cơm. Canh bí xanh nấu xương – trứng đúc thịt    

  

- Xôi đỗ

 

 

Cơm. Canh rau ngót nấu thịt – Thịt xào củ quả

 Bún xương

 

3

Cơm canh  đậu phụ cà chua- Muối lạc vừng ruốc thịt

  

-  Mỳ thịt lạc

 

 

Cơm canh cải cải nấu thịt -Tôm rang thịt.

  

 

Chè đỗ đen

 

 

Cơm canh  đậu phụ cà chua- Muối lạc vừng ruốc thịt

 

  

-  Mỳ thịt lạc

 

 

Cơm canh cải cải nấu thịt -Tôm rang thịt.

  

 

Chè đỗ đen

 

 

4

Cơm canh rau cải nấu thịt Tôm rang thịt.

  

 

Bánh mì, sữa đậu

 

 

Cơm canh  đậu phụ cà chua- Muối lạc vừng ruốc thịt 

 

Mì thịt

 

 

Cơm canh rau cải nấu thịt Tôm rang thịt.

  

 

Bánh mì, sữa đậu

 

 

Cơm canh  đậu phụ cà chua- Muối lạc vừng ruốc thịt 

 

Mì thịt

 

 

5

Cơm canh rau ngót nấu thịt - thịt xào củ quả

 

  

- Bún xương

 

 

Cơm canh xương bí đỏ; Thịt  đậu phụ cà chua

 

  

Cháo thịt

 

 

 

Cơm canh rau ngót nấu thịt - thịt xào củ quả

 

  . - Bún xương

 

 

Cơm canh xương bí đỏ; Thịt  đậu phụ cà chua

 

  

Cháo thịt

 

 

6

Cơm canh bí đỏ nấu xương  - thịt đậu phụ cà chua

 

-  Cháo thịt

 

 

Cơm canh  bí xanh xương - Trứng đúc thịt

 

Xôi đỗ

 

 

Cơm canh bí đỏ nấu xương  - thịt đậu phụ cà chua

 

-  Cháo thịt

 

 

Cơm canh  bí xanh xương - Trứng đúc thịt

 

Xôi đỗ

 

 

        Người xây dựng thực đơn                           Phụ trách chuyên môn

 

                                                                                     ( Đã kỹ)                                            

           Trần Phương Thúy                                          Nguyễn Thị Quế