Asset Publisher

Tổ chức cân định kỳ chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ giai đoạn 2

Tổ chức cân định kỳ chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ giai đoạn 2


 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm học 2012 – 2013. Ngày 20/12/ 2012 trường mầm non  Nguyễn Huệ đã tổ chức cân định kỳ  chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ giai đoạn 2

  Toàn trường  đã tổ chức cân cho 246 cháu . Kết quả đạt được như sau :

- Trẻ thể nhẹ cân : 7 cháu  đạt 2,84  % giảm   3,71  % so với đầu năm học .  

Qua  đợt cân , chấm biểu đồ  lần  2  đã khẳng định công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của nhà trường  bước đầu  đem lại kết quả tốt .  Để  công tác chăm sóc nuôi dưỡng được tốt hơn nhà trường cần phối hợp với gia đình để có biện pháp  chăm sóc dinh dưỡng  hợp lý, giảm tỷ lệ trẻ  suy dinh dưỡng  xuống mứ thấp nhất .   

                      Nhân viên y tế học đường và giáo viên cân trẻ ở các nhóm lớp

                                                                  CTV : TCNTT