Asset Publisher

Trường MN Nguyễn Huệ tham gia Cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Trường MN Nguyễn Huệ tham gia Cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện công văn số 485/PGD&ĐT ngày 26/5/2019 của phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về tham gia Cuộc thi " Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".


          Sáng ngày 31/5/2019 nhà trường tổ chức cho 100% giáo viên, nhân viên có tuổi đời dưới 35 tuổi tham gia Cuộc thi " Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" qua mạng Internet. Qua cuộc thi thúc đẩy tinh thần tuổi trẻ phấn đấu thi đua sang tạo, gắn với việc làm cụ thê với tinh thần noi theo theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"./.

Một số hình ảnh:

 

 

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên  tham gia cuộc thi

 

TCNTT

 

Nguyễn Hồng