Xuất bản thông tin

Chương trình công tác Tháng 3/2015

Chương trình công tác Tháng 3/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Số: 10 /KH-TrMN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

        Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 03 năm 2015

 

                                 Chương trình công tác tháng 03/2015

 

*Nhiêm vụ trọng tâm:

 

1Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi.

2. Chuẩn bị Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2014-2015

3. Tiếp tục tự đánh giá công tác  kiểm định chất lượng giáo dục

4. Làm đồ dung,  đồ chơi phục vụ chuyên đề

5. Triển khai công văn 113/PGD&ĐT V/v xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục năm 2015

 

 

Thời gian

 

 Nội dung làm việc

 Người làm việc

  02 -03

Học sinh đi học sau tết - Ổn định nề nếp đầu năm

CBGV, NV

03  -05/03

Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 

Tiếp tục thực hiện chăm sóc giáo dục các độ tuổi

 

Triển khai công văn 113/PGD&ĐT V/v xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục năm 2015

 Phổ biến nghị định 158/2007/NĐ-CP V/v chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán

BGH, GV các lớp

  1. -06

Số 115 PGD&ĐT V v Triển khai Kế hoạch lấy ý kiến cán bộ, giáo viên và nhân viên các nhà trường trên địa bàn huyện đối với dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

-Tham dự hội " phụ nữ với dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình" do HLH phụ nữ xã tổ chức .

CBGV, NV

   07 /3

Tọa đàm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.Gặp mặt hội gia đình nhà giáo.

 

Tham dự hội thi GVDG MN cấp huyện năm học 2014-2015( thi lý thuyết )

CBGV, NV

 20 -  26

Tiếp tục tự đánh giá công tác  kiểm định chất lượng giáo dục

CBGV,

  18 -20

Làm đồ dung,  đồ chơi phục vụ chuyên đề

GV các lớp

 26- 28

 Thi GVDG cấp cơ sở ( thi thực hành )

 BGH, GV

                                                                                            

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    ( Đã ký)

 

                                                                                                 Hồ Thị Yến