Xuất bản thông tin

Hội thi giáo viên dạy giỏi Trường mầm non Nguyễn Huệ

Hội thi giáo viên dạy giỏi Trường mầm non Nguyễn Huệ

Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường. Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường.


Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12 năm 2014, Trường mầm non Nguyễn Huệ tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường. Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo . Thông qua hội thi Ban tổ chức sẽ tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại trường.

          Hội thi được tổ chức theo điều lệ giáo viên giỏi bậc học mầm non do Bộ giáo dục & đào tạo ban hành. Theo đó giáo viên của trường trải qua 2 phần thi đó là phần lý thuyết. Hình thức thi trắc nghiệm với những kiến thức về điều lệ trường mầm non, luật giáo dục, chương trình giáo dục mầm non, những nhiệm vụ của giáo dục mầm non năm học 2014 – 2015; và 2 tiết thực hành ( 1 tiết tự chọn và 1 tiết bắt thăm) tổ chức các hoạt động giáo dục tại lớp.

          22 đồng chí giáo viên dự thi có 16 đ/c đạt loại giỏi; 6 đ/c đạt loại khá cả về lý thuyết và thực hành.

Một số hình ảnh

 

 

Phần thi lý thuyết

 

 

 

 

Phần thi thực hành

Nguyễn Ly