Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn năm học 2017 - 2018

Phân công chuyên môn năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

STT 

 

 

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn

Ghi chú

1

Nguyễn Thị May

24/06/1972

ĐH

GDMN

Quản lý phụ trách chung

 

2

Nguyễn Thị Ly

02/09/1979

ĐH

GDMN

Phụ trách chuyên môn, nuôi dưỡng, PCGD

 

3

Vũ Lệ Thanh

08/01/1981

GDMN

Giảng dạy lớp NT A1

 

4

Ngô Thị Thu Huyền

14/03/1990

TC

GDMN

Giảng dạy lớp NT A1

 

5

Nguyễn Hồng Hạnh

14/07/1993

TC

GDMN

Giảng dạy lớp NT A2

 

6

Lưu Thị Linh

26/04/1991

TC

GDMN

Giảng dạy lớp NT A2

 

7

Nguyễn Thị Lý

26/12/1962

GDMN

Giảng dạy lớp NT A3

 

8

Dương Thị Ngọc

12/09/1990

ĐH

GDMN

Giảng dạy lớp NT A3

 

9

Trần Thị Hoan

15/01/1980

GDMN

Giảng dạy lớp 3 Tuổi A1

 

10

Đào Thị Thúy

22/09/1980

ĐH

GDMN

Giảng dạy lớp 3 Tuổi A1

 

11

Nguyễn Thị Huyền A

10/08/1987

TC

GDMN

Giảng dạy lớp 3 Tuổi A1

 

12

Nguyễn Thị Mến

28/02/1969

GDMN

Giảng dạy lớp 3 Tuổi A2

 

13

Nguyễn Thị Hường

01/03/1990

ĐH

GDMN

Giảng dạy lớp 3 Tuổi A2

 

14

Trần Thị Duyên

05/09/1969

GDMN

Giảng dạy lớp 4 Tuổi A1

 

15

Trương Thị Hải

24/09/1989

ĐH

GDMN

Giảng dạy lớp 4 Tuổi A1

 

16

Nguyễn Thị Kim Nhung

23/05/1973

GDMN

Giảng dạy lớp 4 Tuổi A2

 

17

Nguyễn Thị Thủy

03/09/1993

TC

GDMN

Giảng dạy lớp 4 Tuổi A2

 

18

Phạm Thị Diệu Thúy

11/10/1979

GDMN

Giảng dạy lớp 4 Tuổi A3

 

19

Bùi Thị Chiến

07/03/1995

TC

GDMN

Giảng dạy lớp 4 Tuổi A3

 

20

Phạm Thị Vân

30/03/1980

ĐH

GDMN

Giảng dạy lớp 5 Tuổi A1

 

21

Nguyễn Thị Thơm

20/08/1990

ĐH

GDMN

Giảng dạy lớp 5 Tuổi A1

 

22

Nguyễn Thị Nhung

23/03/1983

GDMN

Giảng dạy lớp 5 Tuổi A2

 

23

Nguyễn Thị Hồng

02/01/1989

ĐH

GDMN

Giảng dạy lớp 5 Tuổi A2

 

24

Đặng Thị Hiền

20/05/1986

ĐH

GDMN

Giảng dạy lớp 5 Tuổi A3

 

25

Ngô Thị Thoa

25/10/1991

ĐH

GDMN

Giảng dạy lớp 5 Tuổi A3

 

26

Nguyễn Thị Dung

11/08/1986

ĐH

Kế toán

Kế toán

 

27

Nguyễn Thị Ngân

07/10/1992

TC

Y tế

Y tế

 

28

Nguyễn Thu Huệ

10/06/1990

ĐH

Kế toán

Văn thư, CNTT

 

29

Trần Phương Thúy

29/12/1989

TC

Nấu ăn

Cấp dưỡng điểm Đồng Cấm

 

30

Đào Thị Nguyên

30/07/1987

TC

Nấu ăn

Cấp dưỡng điểm Trung tâm

 

31

Nguyễn Thị Huyền B

16/07/1991

ĐH

GDMN

Cấp dưỡng điểm Trung tâm

 

32

Bùi Thị Phương

19/08/1992

ĐH

GDMN

Cấp dưỡng điểm Trung tâm

 

33

Vũ Thị Thúy

16/11/1992

TC

GDMN

Cấp dưỡng điểm Đồng Cấm

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( đã ký)

 

Nguyễn Thị May