Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018


     PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

   

 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Thứ

Nhà trẻ 24-36 tháng

MG 3-4 tuổi

MG 4-5 tuổi

MG 5-6 tuổi

 

2

 

Vận động

 

Thể dục

 

Thể dục

 

 

Thể dục

 

 

3

 

Nhận biết

 

Khám phá khoa học

(PTTCKNXH)

 

Toán

(PTTCKNXH)

 

KPKH

(PTTCKNXH)

 

4

 

Âm nhạc

Âm nhạc

(Tạo hình)

 

Âm nhạc

 

 

Âm nhạc

(Tạo hình)

 

5

 

Tạo hình

(Xếp hình)

 

Toán

 

 Tạo hình

 

 Toán 

(Âm nhạc)

 

6

 

 Văn học

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

( LQCC)

 

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                 Nguyễn Thị Ly