Xuất bản thông tin

Thời khoa biểu năm học 2018 - 2019

Thời khoa biểu năm học 2018 - 2019


    PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                                                 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Thứ

Nhà trẻ 24-36 tháng

MG 3-4 tuổi

MG 4-5 tuổi

MG 5-6 tuổi

 

2

 

Vận động

 

Thể dục

 

Thể dục

 

 

Thể dục

 

3

 

Nhận biết

 

Khám phá khoa học

(PTTCKNXH)

 

Toán

(PTTCKNXH)

 

KPKH

(PTTCKNXH)

 

4

 

Âm nhạc

Âm nhạc

(Tạo hình)

 

Âm nhạc

 

Âm nhạc

(Tạo hình)

 

5

 

Tạo hình

(Xếp hình)

 

Toán

 

Tạo hình

 

Toán

(Âm nhạc)

 

6

 

Văn học

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

( LQCC)

 

                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                                                              Nguyễn Thị Ly