Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu năm học 2020 - 2021.

Thời khóa biểu năm học 2020 - 2021.


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ

Nhà trẻ 24 – 36 tháng

MG 3- 4 tuổi

MG 4 – 5 tuổi

MG 5 – 6 tuổi

 

2

 

Vận động

 

Thể dục

 

Thể dục

 

Thể dục

 

3

 

Nhận biết

 

KPKH

(PTTCKNXH)

 

Toán

(PTTCKNXH)

 

KPKH

(PTTCKNXH)

 

4

 

Âm nhạc

 

Âm nhạc

(Tạo hình)

 

Âm nhạc

 

Âm nhạc

(Tạo hình)

 

5

Tạo hình

( xếp hình)

Toán

Tạo hình

Toán

(Âm nhạc)

 

6

 

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

( LQCC)

                                                                

                                                                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                            (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                        Hoàng Thị Bích Thược