Xuất bản thông tin

thực đơn Mẫu giáo tháng 12

thực đơn Mẫu giáo tháng 12


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 1 THÁNG 12

 

 (Từ ngày: 03/12/2018 đến: 07/12/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

03/12/18

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt, lạc vừng - Canh cua rau đay

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

04/12/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

05/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

06/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

07/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh bí nấu tôm

          Xôi ruốc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 12

(Từ ngày: 10/12/2018  đến: 14/12/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

10/12/18

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

11/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

12/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay, mướp

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

13/12/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

14/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau đay.

xôi đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 12

(Từ ngày: 17/12/2018  đến: 21/12/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

17/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh xương khoai tây

Cháo xương đỗ xanh.

 

Thứ 3

18/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua.

 

Thứ 4

19/12/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh cá rau cải

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

20/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tép rau đay.

Xôi ruốc

 

Thứ 6

21/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương bí xanh.

Mì xương.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 12

(Từ ngày: 24/12/2018  đến: 28/12/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

24/12/18

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

25/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

26/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay, mướp

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

27/12/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

28/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau đay.

xôi đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

                                                              

                                                                                              

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 1 THÁNG 12

 

 (Từ ngày: 03/12/2018 đến: 07/12/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

03/12/18

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt, lạc vừng - Canh cua rau đay

Cháo xương cà rốt.

 

Thứ 3

04/12/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan.

 

Thứ 4

05/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh tép bí xanh

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

06/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua.

 

Thứ 6

07/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh bí nấu tôm

          Xôi ruốc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 12

(Từ ngày: 10/12/2018  đến: 14/12/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

10/12/18

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

11/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

12/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay, mướp

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

13/12/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

14/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau đay.

xôi đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 12

(Từ ngày: 17/12/2018  đến: 21/12/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

17/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim  - Canh xương khoai tây

Cháo xương đỗ xanh.

 

Thứ 3

18/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua.

 

Thứ 4

19/12/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh cá rau cải

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

20/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh tép rau đay.

Xôi ruốc

 

Thứ 6

21/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương bí xanh.

Mì xương.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 12

(Từ ngày: 24/12/2018  đến: 28/12/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

24/12/18

 

Cơm tẻ -Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

25/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm  - Canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

26/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh cua rau đay, mướp

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

27/12/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt  - Canh xương khoai sọ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

28/12/18

 

Cơm tẻ - Thịt  xào giá đỗ - Canh tép rau đay.

xôi đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm