Xuất bản thông tin

Thực đơn nhà trẻ tháng10/2019

Thực đơn nhà trẻ tháng10/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 01 THÁNG 10

 

 (Từ ngày: 30/09/2019  đến: 04/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ 13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

30/09/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh trứng gà cà chua đậu phụ

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 3

01/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 4

02/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt

Thứ 5

03/10/19

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Chè đậu đen

Thứ 6

04/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

         Mì thịt ngan.

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 02 THÁNG 10

(Từ ngày: 07/10/2019  đến: 11/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

07/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 3

08/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

09/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

10/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

11/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí  xanh cà rốt

Sữa An sinh

Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 03 THÁNG 10

(Từ ngày: 14/10/2019  đến: 18/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

14/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh trứng gà cà chua đậu phụ

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 3

15/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 4

16/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt.

Thứ 5

17/10/19

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Chè đậu đen

Thứ 6

18/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

   Mì thịt ngan.

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 04 THÁNG 10

(Từ ngày: 21/10/2019  đến: 25/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

21/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 3

22/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

     Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

23/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

24/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

25/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí  xanh cà rốt

Sữa An sinh

Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 05 THÁNG 10

(Từ ngày: 28/10/2019  đến: 01/11/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

28/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh trứng gà cà chua đậu phụ

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 3

29/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

 Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

30/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

31/10/19

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

01/11/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm