Xuất bản thông tin

Thực đơn Tháng 09/2013

Thực đơn Tháng 09/2013


 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 /2013

 

 

TH

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

 

Từ ngày    /        /    /

Từ ngày 06/ 09  – 13  / 09 / 2013

Từ ngày16  / 09 – 20/ 09 / 2013

Từ ngày  23 / 09  -  27 / 09  / 2013

 

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

 

2

 

 

 

Cơm, muối lạc vừng  ruốc thịt; canh rau ngót nấu thịt.

Bún xương

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

Chè đỗ đen

 

 

Cơm, muối lạc vừng  ruốc thịt; canh rau ngót nấu thịt.

Bún xương

 

 

3

 

 

 

Cơm, trứng ruốc thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

 

Cháo xương

 

 

Cơm, thịt gà rim + thịt lợn; canh đậu phụ cà chua.

 

 

Mỳ nấu xương

 

 

Cơm, trứng ruốc thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

 

Cháo xương

 

 

 

4

 

 

 

Cơm, thịt  đậu phụ cà chua; Canh khoai sọ nấu xương.

 

Sữa, bánh mì

 

 

Cơm, thịt đậu phụ om cà chua.

 

 

Bánh mì, sữa.

 

 

Cơm, thịt  đậu phụ cà chua; Canh khoai sọ nấu xương.

 

Sữa, bánh mì

 

 

 

5

 

 

 

Cơm, tôm rang thịt;  canh bí đỏ nấu thịt.

 

 

Mỳ nấu xương

 

 

 

Cơm, trứng rán thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

Bún xương

 

 

Cơm, tôm rang thịt;  canh bí đỏ nấu thịt.

 

 

Mỳ nấu xương

 

 

 

6

 

 

 

Cơm, thịt gà rim + thịt lợn; canh đậu phụ cà chua.

 

Chè đỗ đường

 

 

Cơm, muối lạc vừng + thịt; canh khoai sọ nấu xương.

 

Cháo xương

 

 

Cơm, thịt gà rim + thịt lợn; canh đậu phụ cà chua.

 

Chè đỗ đường

 

 

Người xây dựng thực đơn

 

 

 

 

Nguyễn Thu Huệ

Phụ trách chuyên môn

( đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Quế