Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 10/2012

Thực đơn tháng 10/2012


THỰC ĐƠN THÁNG 10 /2012

 

TH

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

  Từ ngày 01 / 10 – 0 5 / 10 / 2012

        Từ ngày 08/ 10  – 12 / 10 / 2012

        Từ ngày15  / 10 – 19/ 10 / 2012

Từ ngày  22 / 10  -  26 / 10  / 2012

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

Cơm canh  rau nấu thịt -  Muối lạc vừng, ruốc thịt  

  

 - Bún xương

 

 

 

 

Cơm. Canh  bí đỏ nấu thịt –  Tôm rang thịt

  Bánh mì, sữa đậu

 

 

 

Cơm canh  rau nấu thịt -  Muối lạc vừng, ruốc thịt  

  

 - Bún xương

 

 

 

 

Cơm. Canh  bí đỏ nấu thịt –  Tôm rang thịt

  Bánh mì, sữa đậu

 

 

 

3

Cơm canh   bí đỏ nấu xương- Trứng đúc thịt

  Bánh mì, sữa đậu

 

 

 

 

Cơm canh xương khoai sọ - Thịt xào củ quả

  

 Xôi đỗ

 

 

 

 

 

Cơm canh   bí đỏ nấu xương- Trứng đúc thịt

  Bánh mì, sữa đậu

 

 

 

 

Cơm canh xương khoai sọ - Thịt xào củ quả

  

 Xôi đỗ

 

 

 

 

 

4

Cơm canh rau ngót nấu thịt Tôm rang thịt.

  

  -  Mỳ thịt lạc

 

 

 

 

 

Cơm canh  đậu phụ cà chua- Muối lạc vừng ruốc thịt 

 

Chè đỗ đen

 

 

Cơm canh rau ngót nấu thịt Tôm rang thịt.

  

  -  Mỳ thịt lạc

 

 

 

 

 

Cơm canh  đậu phụ cà chua- Muối lạc vừng ruốc thịt 

 

Chè đỗ đen

 

 

5

Cơm canh  bí xanh  nấu thịt - thịt xào củ quả

 

 Xôi đỗ

 

 

 

 

Cơm canh  bí xanh xương - Thịt đậu phụ cà chua  

 

  - Bún xương

 

 

 

 

 

Cơm canh  bí xanh  nấu thịt - thịt xào củ quả

 

 Xôi đỗ

 

 

 

 

Cơm canh  bí xanh xương - Thịt đậu phụ cà chua  

 

  - Bún xương

 

 

 

 

 

6

Cơm canh   xương khoai sọ  - Thịt đậu phụ cà chua

 

 Chè đỗ đen

 

 

 

Cơm  canh rau ngót xương - Trứng đúc thịt

 

-  Mỳ thịt lạc

 

 

 

 

Cơm canh   xương khoai sọ  - Thịt đậu phụ cà chua

 

 Chè đỗ đen

 

 

 

Cơm  canh rau ngót xương - Trứng đúc thịt

 

-  Mỳ thịt lạc

 

 

 

 

                          Người xây dựng thực đơn                      Phụ trách chuyên môn

 

                                                                                                                                  (  Đã ký )

                      Trần Phương Thúy                                             Nguyễn Thị Quế