Xuất bản thông tin

Thực đơn Tháng 10/2013

Thực đơn Tháng 10/2013


THỰC ĐƠN THÁNG 10 /2013

 

TH

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

Từ ngày 01 / 10 – 11 / 10 / 2013

Từ ngày 14/ 10  – 18  / 10 / 2013

Từ ngày 21  / 10 – 25/ 10 / 2013

Từ ngày  28 / 10  -  31 / 10  / 2013

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

Cơm, muối lạc vừng + thịt; canh rau cải nấu thịt.

 

Bún xương

 

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

Chè đỗ đen

 

Cơm, muối lạc vừng + thịt; canh rau cải nấu thịt.

 

Bún xương

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

Chè đỗ đen

 

3

Cơm, trứng rán thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

Cháo thịt

 

 

Cơm, thịt gà rim + thịt lợn; canh rau cải nấu thịt.

 

 

Mỳ nấu xương

 

 

Cơm, trứng rán thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

Cháo thịt

 

 

Cơm, thịt gà rim + thịt lợn; canh rau cải nấu thịt.

 

 

Mỳ nấu xương

 

 

4

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh rau ngót nấu thịt.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ om cà chua; canh khoai tây nấu xương.

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu đậu phụ cà chua; canh rau ngót nấu thịt.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ om cà chua; canh khoai tây nấu xương.

 

Bánh mì, sữa

 

 

5

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

 

Mỳ xương

 

 

Cơm, trứng rán thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

 

Bún xương

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

 

 

Mỳ xương

 

 

Cơm, trứng rán thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

 

Bún xương

 

 

6

Cơm, thịt gà rim + thịt lợn; canh khoai tây nấu xương.

 

Chè đỗ đường

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh rau ngót nấu thịt.

 

Cháo xương

 

 

Cơm, thịt gà rim + thịt lợn; canh khoai tây nấu xương.

 

Chè đỗ đường

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh rau ngót nấu thịt.

 

Cháo xương

 

 

                           

Người xây dựng thực đơn

 

 

 

Nguyễn Thu Huệ

Phụ trách chuyên môn

 

(  Đã ký )

 

Nguyễn Thị Quế