Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 10/ 2014

Thực đơn tháng 10/ 2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ A VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 CỦA BÉ

 

Thực đơn tuần 01

Từ  ngày: 06/10/2014 đến 10/10/2014

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt tôm rim – Canh tôm bí xanh..

Cháo xương đỗ xanh.

 

3

Thịt đậu sốt cà chua – Canh xương khoai tây.

Bún xương.

 

4

Thịt rán thịt – Canh ngao.

Bánh mì - Sữa An Sinh.

 

5

Ruốc thịt lạc vừng – Canh rau ngót (Cải) thịt nạc

Mì xương.

 

6

Thịt sốt cà chua – Canh cua rau đay, mướp.

Chè đỗ đen.

 

 

Thực đơn tuần 02

Từ ngày :13 /10/2014 đến 17/10/2014

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Chả trứng thịt – Canh xương bí xanh.

Mì thịt nạc.

 

3

Ruốc thịt lạc vừng – Canh cua rau đay.

Cháo xương đỗ xanh.

 

4

Thịt đậu sốt cà chua – Canh riêu cá.

Bánh mì – sữa An Sinh.

 

5

Chả cá sốt thịt – Canh xương khoai sọ.

Bún xương.

 

6

Thịt tôm rim – Canh tôm rau đay mướp.

Chè đỗ đen.

 

 

Thực đơn tuần 03

Từ ngày :20/10/2014 đến 24/10/2014

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Thịt tôm rim – Canh tôm bí xanh..

Cháo xương đỗ xanh.

 

3

Thịt đậu sốt cà chua – Canh xương khoai tây.

Bún xương.

 

4

Thịt rán thịt – Canh ngao.

Bánh mì - Sữa An Sinh.

 

5

Ruốc thịt lạc vừng – Canh rau ngót (Cải) thịt nạc

Mì xương.

 

6

Thịt sốt cà chua – Canh cua rau đay, mướp.

Chè đỗ đen.

 

 

Thực đơn tuần 04

Từ ngày :27/10/2014 đến 31/10/2014

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

Chả trứng thịt – Canh xương bí xanh.

Mì thịt nạc.

 

3

Ruốc thịt lạc vừng – Canh cua rau đay.

Cháo xương đỗ xanh.

 

4

Thịt đậu sốt cà chua – Canh riêu cá.

Bánh mì – sữa An Sinh.

 

5

Chả cá sốt thịt – Canh xương khoai sọ.

Bún xương.

 

6

Thịt tôm rim – Canh tôm rau đay mướp.

Chè đỗ đen.

 

 

Tiền ăn trong ngày : 12.000 đồng.

Bữa sáng : 7.500 đồng

Bữa chiều : 4.500 đồng

Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 10 năm 2014

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã duyệt)

 

 

 

Lê Thị Làn