Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 2/2014

Thực đơn tháng 2/2014


THỰC ĐƠN THÁNG 02 /2014

 

TH

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

Từ ngày    /    /   /     

Từ ngày 10/ 02  – 14/02 / 2014

Từ ngày 17/02 – 21/ 02 / 2014

Từ ngày  24 / 02  -  28 / 02  / 2014

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

Bữa sáng

Bữa chiều

Thay đổi

2

 

 

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

Bún xương

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh bí xanh nấu xương.

 

Mỳ xương

 

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh bí đỏ nấu thịt.

Bún xương

 

3

 

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh su hào nấu xương.

 

 

Cháo xương

 

 

Cơm, tôm rang thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, trứng đúc thịt; canh su hào nấu xương.

 

 

Cháo xương

 

 

4

 

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh bắp cải nấu thịt.

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh bắp cải nấu xương.

 

 

Bánh mì, sữa

 

 

Cơm, thịt đậu phụ cà chua; canh bắp cải nấu thịt.

 

Bánh mì, sữa

 

 

5

 

 

 

Cơm, chả cá + thịt lợn; canh bí xanh nấu xương.

 

Xôi ruốc

 

 

Cơm, chả cá + thịt lợn; canh su nấu xương.

 

 

Cháo xương

 

 

Cơm, chả cá + thịt lợn; canh bí xanh nấu xương.

 

Xôi ruốc

 

 

6

 

 

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Mỳ xương

 

 

Cơm, muối lạc + ruốc thịt; canh bí đỏ nấu xương.

 

Bún xương

 

Cơm, muối lạc vừng + ruốc thịt; canh khoai tây nấu xương.

 

Mỳ xương

 

 

                          

Người xây dựng thực đơn

 

 

 

Nguyễn Thu Huệ

Phụ trách chuyên môn

(  Đã ký )

 

 

Nguyễn Thị Quế