Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 3/2018

Thực đơn tháng 3/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 3

 

 (Từ ngày: 05/03/2018 đến: 9/03/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

05/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương khoai tây.

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

06/03/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh ngao mồng tơi.

Bún riêu cua

 

Thứ 4

07/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Sữa An Sinh bánh mì

 

08/03/18

 

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Mì xương

 

09/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim , cà chua- Canh tôm bí xanh.

Xôi đỗ xanh

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                          Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 03

(Từ ngày: 12/03/2018 đến: 16/03/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

12/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn- Canh xương su hào cà rốt.

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 3

13/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Mì thịt ngan

 

Thứ 4

14/03/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

15/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim cà chua - Canh tôm bí xanh.

Bún xương

 

Thứ 6

16/03/18

 

Cơm tẻ - ruốc thịt - Canh xương khoai sọ.

Xôi gấc

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                      

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                          Nguyễn Thị May

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN TUẦN 03 THÁNG 03

(Từ ngày: 19/03/2018 đến: 23/03/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

19/03/18

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh tép bầu.

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

20/03/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ.

Bún riêu cua

 

Thứ 4

21/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh ngao mồng tơi.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

22/03/18

 

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Mì xương

 

Thứ 6

23/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Xôi đỗ xanh.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                          Nguyễn Thị May

 

                                                          

 

                                               

      

                                                                                                         

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 03

(Từ ngày: 26/03/2018 đến: 30/03/2018)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

26/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương khoai tây.

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

27/03/18

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh ngao mồng tơi.

Bún riêu cua

 

Thứ 4

28/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh xương bí đỏ.

Sữa An Sinh bánh mì

 

29/03/18

 

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Mì xương

 

30/03/18

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim , cà chua- Canh tôm bí xanh.

Xôi đỗ xanh

 

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                       

    Nguyễn Thị Út Thêm                                                          Nguyễn Thị May