Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 4/2017

Thực đơn tháng 4/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 04

THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 4

(Thực hiện từ ngày 03/04 đến ngày 07/04)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

Thứ 2

03/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua – Canh tép bầu

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 3

04/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

05/04/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh cáy

( cua) mồng tơi, rau đay.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

06/04/17

 

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh riêu cá.

Mì xương

 

Thứ 6

07/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

 

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ                                 

                                                                        Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 04 năm 2017

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                      

    Trần Phương Thúy                                                                  Lê Thị Làn

 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                              

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 4

(Từ ngày 10/04 đến ngày 14/04)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

10/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt gà, thịt lợn rim - Canh xương bí đỏ.

Chè đỗ đen

 

Thứ 3

11/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Mì thịt ngan

 

Thứ 4

12/04/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

13/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt, tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 6

14/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh ngao

( Hến) mồng tơi.

Bún cua

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ

                                                                        Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 04 năm 2017

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                      

    Trần Phương Thúy                                                                  Lê Thị Làn

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                              

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 4

(Từ ngày 17/04 đến ngày 21/04)

 

Thứ

 

Bữa trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

Thứ 2

17/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua – Canh tép bầu

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 3

18/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – canh xương bí đỏ

Bún riêu cua

 

Thứ 4

19/04/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh cáy

( cua) mồng tơi, rau đay.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

20/04/17

 

Cơm tẻ - Ruốc thịt lạc vừng - Canh riêu cá.

Mì xương

 

Thứ 6

21/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Bánh mì sữa đậu nành.

 

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ

                                                                        Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 04 năm 2017

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                      

    Trần Phương Thúy                                                                  Lê Thị Làn

 

 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                              

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 4

(Từ ngày 24/04 đến ngày 28/04)

 

Thứ

 

Bữa trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

Thứ 2

24/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt gà, thịt lợn rim - Canh xương bí đỏ.

Chè đỗ đen

 

Thứ 3

25/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua - Canh riêu cá.

Mì thịt ngan

 

Thứ 4

26/04/17

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây.

Sữa An Sinh bánh mì

 

Thứ 5

27/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt, tôm rim - Canh tôm bí xanh.

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 6

28/04/17

 

Cơm tẻ - Thịt xốt cà chua - Canh ngao

( Hến) mồng tơi.

Bún cua

 

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ                                                      

Bữa phụ chiều: 4.000đ

                                                                        Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 04 năm 2017

 NGƯỜI LẬP THỰC ĐƠN                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                      

    Trần Phương Thúy                                                                  Lê Thị Làn