Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Nguyễn Huệ tổ chức đón trẻ tại trường, ngày đầu sau đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19

Trường Mầm non Nguyễn Huệ tổ chức đón trẻ tại trường, ngày đầu sau đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 2748/UBND-GD ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 1164/UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều; Công văn số 432/PGDĐT ngày 28/4/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo các điều kiện cho học sinh, sinh viên,trẻ mầm non 5 tuổi đi học trở lại sau kỳ nghỉ dịch Covit 19.


Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm công tác đón trẻ tại cổng trường giữ khoảng cách an toàn, trẻ được sát khuẩn tay và đo thân nhiệt theo quy định, số trẻ trong lớp học được phân chia đảm bảo theo diện tích phòng học về quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, khoảng cách giãn giữa các trẻ trong lớp được sắp xếp đúng quy định. Ngay tiết học đầu tiên trẻ được giáo viên hướng dẫn vệ sinh cá nhân, theo dõi sức khỏe  trong công tác phòng chống dịch COVID-19, và tổ chức các hoạt động cho trẻ tại trường.

 

Một số hoạt động của Cô và trẻ

 

 

Hoạt động đón trẻ tại cổng trường

 

 

Hđ hướng dẫn trẻ rửa tay bằng dung dịch nước rửa tay khô trước khi vào lớp

 

 

HĐ học tiết Kỹ năng xã hội " Dạy trẻ một số kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid - 19"

 

 

Hoạt động vệ sinh rửa tay 

 

 

Hoạt động ăn của trẻ tại lớp

 

 

Hoạt động ngủ trưa

 

 

Hoạt động đo thân nhiệt cho trẻ trước khi về

 

 

Hoạt động trả trẻ

 

TCNTT