Thực đơn nhà trẻ tháng10/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 01 THÁNG 10

 

 (Từ ngày: 30/09/2019  đến: 04/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ 13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

30/09/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh trứng gà cà chua đậu phụ

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 3

01/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 4

02/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt

Thứ 5

03/10/19

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Chè đậu đen

Thứ 6

04/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

         Mì thịt ngan.

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 02 THÁNG 10

(Từ ngày: 07/10/2019  đến: 11/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

07/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 3

08/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

09/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

10/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

11/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí  xanh cà rốt

Sữa An sinh

Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 03 THÁNG 10

(Từ ngày: 14/10/2019  đến: 18/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

14/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh trứng gà cà chua đậu phụ

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 3

15/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 4

16/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Cháo xương cà rốt.

Thứ 5

17/10/19

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Chè đậu đen

Thứ 6

18/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

   Mì thịt ngan.

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 04 THÁNG 10

(Từ ngày: 21/10/2019  đến: 25/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

21/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 3

22/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

     Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

23/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

24/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

25/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí  xanh cà rốt

Sữa An sinh

Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 05 THÁNG 10

(Từ ngày: 28/10/2019  đến: 01/11/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

28/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh trứng gà cà chua đậu phụ

Sữa An sinh

Bún riêu cua

Thứ 3

29/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

 Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

30/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

31/10/19

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương bí đỏ.

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

Thứ 6

01/11/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

Chè đậu đen

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 7.000 đ

Bữa phụ : 3.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu