Thực đơn Mẫu giáo tháng 11/2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 01 THÁNG 11

 

(Từ ngày: 02/11/2020  đến 06/11/2020)

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

02/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Mì ngan

 

Thứ 3

03/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

     Cháo chim câu cà rốt

 

Thứ 4

04/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì – Sữa An Sinh

 

Thứ 5

05/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Xôi đậu xanh

 

Thứ 6

06/11/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Cháo xương, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 11

Từ ngày: 09/11/2020  đến: 13/11/2020)

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

09/11/2020

 

Cơm tẻ -Thịt hầm nấm hương  - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan

 

 

Thứ 3

10/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn- Canh xương khoai tây, cà rốt

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4

11/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt – Canh cua rau đay

Bánh mì sữa an sinh

 

Thứ 5

12/11/2020

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Mì gà

 

Thứ 6

13/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương - Canh hến mồng tơi

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa phụ chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 11

(Từ ngày: 16/11/2020  đến: 20/11/2020)

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

16/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Mì Ngan

 

Thứ 3

17/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

     Cháo chim câu cà rốt

 

Thứ 4

18/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì – Sữa An Sinh

 

Thứ 5

19/11/2020

 

Cơm tẻ - thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Xôi đậu xanh

 

Thứ 6

20/11/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Cháo gà cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa phụ chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 11

(Từ ngày: 23/11/2020  đến: 27/11/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

23/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt  - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan

 

 

Thứ 3

24/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương khoai tây

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4

25/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì sữa an sinh

 

Thứ 5

26/11/2020

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Mì xương

 

Thứ 6

27/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương - Canh hến mồng tơi

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa phụ chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 05 THÁNG 11

 

(Từ ngày: 30/11/2020  đến 04/12/2020)

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

30/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Mì ngan

 

Thứ 3

01/12/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

     Cháo chim câu cà rốt

 

Thứ 4

02/12/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Bánh mì – Sữa An Sinh

 

Thứ 5

03/12/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Xôi đậu xanh

 

Thứ 6

04/12/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Cháo xương, cà rốt

 

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 10.500 đ

Bữa chiều: 5.000đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu