Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Email: mn.nh.ntnhung@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trưởng TH Mạo Khê B
Website:
Đơn vị: Trường MN Nguyễn Huệ
Chức vụ: Giáo viên - TTCM
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 218       Đã duyệt: 216       Tổng điểm: 840

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt