Thực đơn mẫu giáo tháng 10 /2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 1 THÁNG 10

(Từ ngày: 30/09/2019  đến: 04/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

30/09/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh trứng gà cà chua đậu phụ

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 3

01/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Bún riêu cua

 

Thứ 4

02/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

03/10/19

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương bí đỏ.

Chè đậu đen

 

Thứ 6

04/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi

         Mì thịt ngan.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 02 THÁNG 10

(Từ ngày: 07/10/2019  đến: 11/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

07/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Bún riêu cua

 

Thứ 3

08/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh hến mồng tơi

     Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4

09/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

10/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

11/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí  xanh cà rốt

Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 03 THÁNG 10

(Từ ngày: 14/10/2019  đến: 18/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

14/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh trứng gà cà chua đậu phụ

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 3

15/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Bún riêu cua

 

Thứ 4

16/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

17/10/19

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương bí đỏ.

Chè đậu đen

 

Thứ 6

18/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi

         Mì thịt ngan.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 04 THÁNG 10

(Từ ngày: 21/10/2019  đến: 25/10/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

21/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Bún riêu cua

 

Thứ 3

22/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh hến mồng tơi

     Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 4

23/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

24/10/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh xương bí đỏ

Mì thịt ngan

 

Thứ 6

25/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí  xanh cà rốt

Chè đậu đen

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                 

Bữa trưa: 9.000 đ

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO TUẦN 05 THÁNG 10

(Từ ngày: 28/10/2019  đến: 01/11/2019)

 

Thời gian

 

Bữa trưa

Bữa chiều

Ghi chú

Thứ 2

28/10/19

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh trứng gà cà chua đậu phụ

Cháo xương đỗ xanh

 

Thứ 3

29/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim - Canh xương khoai tây

Bún riêu cua

 

Thứ 4

30/10/19

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An Sinh bánh mì.

 

Thứ 5

31/10/19

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương bí đỏ.

Chè đậu đen

 

Thứ 6

01/11/19

 

Cơm tẻ - Chả trứng đúc thịt - Canh hến mồng tơi

         Mì thịt ngan.

 

 

Tiền ăn trong ngày: 13.500đ                                                                        

Bữa trưa: 9.000 đ

Bữa phụ chiều: 4.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu