Thực đơn Nhà trẻ tháng 11/2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 01 THÁNG 11

 

(Từ ngày: 02/11/2020  đến 096/11/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ 13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

02/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Mì ngan

Thứ 3

03/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

Sữa An sinh

     Cháo chim câu cà rốt

Thứ 4

04/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

05/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Xôi đậu xanh

Thứ 6

06/11/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương, cà rốt

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ

Bữa phụ : 4.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 02 THÁNG 11

(Từ ngày: 09/11/2020  đến: 13/11/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

09/11/2020

 

Cơm tẻ -Thịt hầm nấm hương  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

 

Thứ 3

10/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn- Canh xương khoai tây, cà rốt

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

11/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Xôi ruốc

Thứ 5

12/11/2020

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì gà

Thứ 6

13/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ

Bữa phụ : 4.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 03 THÁNG 11

(Từ ngày: 16/11/2020  đến: 20/11/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

16/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Mì Ngan

Thứ 3

17/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

Sữa An sinh

     Cháo chim câu cà rốt

Thứ 4

18/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

19/11/2020

 

Cơm tẻ - thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Xôi đậu xanh

Thứ 6

20/11/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

Cháo gà cà rốt

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ

Bữa phụ : 4.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 04 THÁNG 11

(Từ ngày: 23/11/2020  đến: 27/11/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ

13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

23/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Mì thịt ngan

 

Thứ 3

24/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Cháo xương đỗ xanh

Thứ 4

25/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Xôi  ruốc

Thứ 5

26/11/2020

 

Cơm tẻ - Ruốc lạc vừng - Canh xương khoai sọ

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 6

27/11/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương - Canh hến mồng tơi

Sữa An sinh

Cháo chim bồ câu, cà rốt

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ

Bữa phụ : 4.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 09 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ TUẦN 05 THÁNG 11

 

(Từ ngày: 30/11/2020  đến 04/12/2020)

 

Thời gian

 

Bữa trưa 10h – 11h

Bữa phụ 13h30- 14h

 

Bữa chiều

14h50- 15h40

Thứ 2

30/11/2020

 

Cơm tẻ - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây

Sữa An sinh

Mì ngan

Thứ 3

01/12/2020

 

Cơm tẻ - Thịt hầm nấm hương -Canh riêu cá trắm

Sữa An sinh

     Cháo chim câu cà rốt

Thứ 4

02/12/2020

 

Cơm tẻ - Thịt đậu xốt cà chua – Canh cua rau đay

Sữa An sinh

Mì xương

Thứ 5

03/12/2020

 

Cơm tẻ - Thịt gà rim thịt lợn  - Canh xương bí đỏ

Sữa An sinh

Xôi đậu xanh

Thứ 6

04/12/2020

 

Cơm tẻ -Tôm rim thịt  - Canh tôm bí xanh

Sữa An sinh

Cháo xương, cà rốt

 

Tiền ăn trong ngày: 15.500đ                 

Bữa trưa: 8.000 đ

Bữa phụ : 4.000đ

Bữa chiều: 3.500đ                                      Nguyễn Huệ, ngày 30  tháng 10 năm 2020

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út Thêm

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu